RUTES

Ruta dels Corrals

Aquesta ruta cultural presenta tot el seu recorregut dins de l'àmbit rural i natural. Discorre per diverses partides del sector oest del terme de Xeresa, en direcció al Mondúver.

Podem observar els diversos intents d'explotació agrícola i ramadera de la zona de muntanya des del sistema hidràulic de la Font del Molí de període andalusí, passant per l'època medieval i moderna (el Molí ), arribant fins el període del segle XIX i XX representat aquest últim pels corrals de ramat i per l'alcavó de la Font del Molí.

Seguint un traçat similar al del sender homologat PRV-153, el visitant eixirà del nucli urbà de Xeresa en direcció a la partida de El Molí, a l'oest del terme, per baix de l'Autopista AP7, arribant fins a l'actual Font del Molí.
Ací podrà visualitzar un panell informatiu que explica els diversos sistemes hidràulics que es varen bastir des de el període musulmà o andalusí (segles XI-XII), continuats durant la Baixa Edat Mitja (segle XV), amb l'erecció de l'actual infraestructura de moltura o molí, element clarament feudal d'exacció de rendes, i durant els segles moderns (XVII i XVIII), a més de la galeria subterrània bastida en els segles XIX i XX per poder portar aigua potable al poble i regar les famoses hortes del Molí, situades dalt del Ravalet de la Trinitat.
Després, el visitant continuarà la ruta prevista en direcció a l'oest, discorrent per la pista forestal que es situa al costat del barranc del Mondúver, seguint els indicadors de direcció.
Sense abandonar la senda que aprofita el sender homologat PRV-153, el vianant podrà visualitzar el paisatge vegetal verge que es conserva actualment, advertint puntualment diversos exemples d'antropització com són els abancalaments i els corrals de ramat disposats al llarg del trajecte marcat, tals com el corral de Milhores, corral de  Les Cabres, corral de l'Obrer i el de Foquio.
Depenent de les condicions físiques dels visitants, la ruta ha previst un recorregut més curt, abraçant només la primera part i els corrals de Milhores i de Les Cabres, clarament senyalats als cartells direccionals.

Distància: 8Km
Caràcter: RURAL
Temps: 3h.
Dificultat: Mitja


Descarrega el pdf de la ruta

Corral de l'Obrer
Corral de Foquio
Corral de les Cabres
Corral de Milhores