Xeresa subvenciona el material contra la mosca.

La Conselleria d'Agricultura enguany no ha subvencionat el material per a les trampes de captura massiva de mosca del mediterrani ( "mosqueros" ).

Esta decisió sense avís previ va motivar que des de l'alcaldia es presentara una proposta al plenari per traslladar la queixa a la Conselleria. La moció va ser votada favorablement per tots els grups.

La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament ha negociat la compra de material per a les trampes dels mosqueros i es farà càrrec del 50% del seu cost.

Cal tenir en compte que en 2008, ja l'Ajuntament va fer un esforç similar per implantar el sistema de captures massives com a control contra les plagues de la mosca subvencionanat la compra dels mosqueros.