Xeresa aposta per una oferta turÝstico-cultural.

La ruta dels Pedrapiquers, la dels Corrals i la dels Santets, la recuperación de patrimoni i dos rutes per la marjal encara en estudi, són el principal atractiu.
L'Ajuntament de Xeresa ha posat en marxa –amb l’ajuda d’una subvenció de l’Agència Valenciana de Turisme- tres rutes turístiques amb la finalitat de difondre i dinamitzar el patrimoni etnològic del municipi. La primera ruta -Ruta del Santets- ens proposa un passeig pel casc urbà més antic, amb l’explicació dels antics plafons ceràmics, destacant algun d’ells del segle XVIII. Al mateix temps, al Calvari s’ha disposat un panell interpretatiu amb l’explicació de les catorze estacions que representen la Passió de Crist.
Respecte a la segona ruta -Ruta dels Pedrapiquers-, consta de dues parts, una rural i una urbana. La primera consisteix en un passeig per muntanya per la partida de la Pedrera i permetrà gaudir del context en el qual els picapedrers treballaren la pedra durant els segles XIX i XX. S’ha instal•lat una d’interpretació així com senyalètica explicativa del mètode de treball, de les estructures de refugi contra els agents meteorològics, així com dels tipus d’elements per a la construcció que s’extreien. Com a complement, a l’àmbit urbà s’han disposat diversos metacrilats amb la descripció de les característiques de les façanes més representatives bastides amb feina de picapedrer.
En quant a la tercer ruta, Ruta dels Corrals, aquesta enllaça amb la del sender PRV-153, amb la situació i explicació, mitjançant pals de seguiment i un panell informatiu, d’aquelles estructures que durant els segles XIX i XX ajudaren a domesticar la zona muntanyenca més llunyana de Xeresa. A més a més, a la zona del Molí s’explica, amb l’ajuda d’un panell interpretatiu, els diversos sistemes de canalitzacions que s’han desenvolupat a la zona des del període musulmà fins l’actualitat.
En estos moments s’està inciant la promoció de les rutes. Des de l’alcaldia es fa una valoració positiva per dos motius. La primera raó pel fet d'haver arribat a temps d’oferir el potencial turístic del municipi ara que des de la Mancomunitat de la Safor s'ha dissenyat un Pla Estratègic Turístico-Cultural en el qual l'ajuntament també ha participat. Fins el moment la localitat de Xeresa només podia oferir un recorregut per muntanya regulat per un grup muntanyenc. La segona raó, pel fet que les rutes no es basen exclusivament en el patrimoni ambiental, sinó que també en l'urbà, cosa que pot resultar a llarg termini beneficiosa per al comerç i l’hostaleria local.
Per altra banda l'Ajuntament ha signat un conveni amb la Universitat Politècnica de València per a dissenyar una altra Ruta per la Marjal, també s’han fet gestions des de l’alcaldia amb la Fundación Biodiversitat participada pel Ministeri del Medi Ambient i Medi Rural i Marí realitze unes inversions en la marjal prolongant la ruta per la marjal que arranca dels de l'Aula de la Natura. Així mateix, estes actuacions contemplen la creació de miradors i un xicotet centre d’interpretació.
Totes estes actuacions es complementen amb altres de recuperació patrimonial com la paret de l’antic fossar, el llavador i recentment l’antic celler de l’església: habitació subterrània en el cos del campanar, que servia com a rebost d’aliments precedents de l’arreplegada del delme i que s’ha integrat en el recorregut de la Ruta dels Santets