Aparcament del Cementeri

L'Ajuntament acorda amb Conselleria un nou projecte d'aparcament per evitar la paralització i pèrdua de la subvenció.
El nou aparcament ha suposat una millora per al cementeri.