Faroles i estalvi energètic

L'Ajuntmanet inicia amb una subvenció de l'AVEN, el canvi de l'enllumenat públic, apostant per l'estalvi energètic.
El primers carrers seran el C/ Miguel Vivó i el C/ Major.