borsa policia local

Correcció errades en llista admesos i exclosos per a la borsa de policia local