zona humida

" L'Ajuntament de Xeresa está duent a terme dintre de la convocatòria de Millora i Manteniment de les Infraestructures Hidràhuliques de les Zones Humides Valencianes en el marc del programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana, l'actuació d'Adequació i Millora de la Sequia Travessera i la seva Mota, concedida per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per un valor de 49.330,06 € a través del Fondo FEADER.

Es recuperarà l'adequat funcionament hídric d'aquesta sequia mitjançant drenatge, neteja, eliminació de fugides d'aigua, la creació de dos passos d'aigua, la col·locació de quatre comportes i l'eliminació de les especies vegetals invasores existents al seu entorn, recuperant el seu funcionament tradicional que permetrà mantindre un nivel freàtic adequat a la zona humida. "