Autovia

De les al·legacions i les insistents visites obtindrem:

1 Una entrada i eixida més que no tenien prevista.
2 S'ampliarà el pas del barranc per baix la carretera ( ara Autovia ).
3 Es revisarà tot el tema de desaigües.