Borsa SecretĂ ri

S'ha publicat a la seu electrònica i al B.O.P. l'anunci de la convocatòria del procés de creació d'una borsa de secretaris-interventors par a l'Ajuntament de Xeresa