Plaça administratiu

Ja està publicada al tauler d'anuncis de la seu electrònica la llista definitiva d'admesos en el procés selectiu per a cobrir la plaça d'administratiu