Proposta modificaciˇ ordenanša escoleta

Proposta d'Alcaldia per a la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic de l'Escola Municipal Infantil "El Solet". Descarregar document: https://www.dropbox.com/s/aosrvtna9v5xu7a/Escola_municipal.pdf?dl=0