consulta prèvia ordenances

Obert el tràmit de consulta relatiu a la nova redacció de l'ordenança municipal reguladora d'abocaments a la xarxa General de clavegueram. Més informació al portal de transparència