Llista borsa tècnic d'educació infantil

Al tauler d'anuncis i al portal de transparència es pot consultar la llista d'aspirants que han aprovat la fase d'oposició per la constitució d'una borsa de Tècnic d'Educació Infantil per a E.M. El Solet