Vivendes de protecció

Anit el plenari de Xeresa va aprovar el pleg de condicions que regiran el concurs per adjudicar la el projecte municipal de construcció de 8 vivendes protegides al solar de l’antiga Cambra Agrària de 502.27m2.

Este solar és propietat de la Consell eria d’Agricultura Pesca i Alimentació, i gràcies a un conveni entre l’alcalde i la consellera podrà destinar-se a la creació de vivendes mantenint la Conselleria el seu patrimoni ja que se li proporcionarà la planta baixa de 371,48m2 i dos cotxeres que seguiran tenint un ús agrari com fins ara s’ha fet amb el solar.

El conveni proposat per l’alcaldia va ser aprovat a principi d’esta legislatura per la Conselleria i enguany ha sigut informat favorablement per la Comissió per a la liquidació dels béns de les antigues cambres agràries.

EL projecte d’edifici està valorat en 202.646€ i inclou soterrani per a 15 places d’aparcament, planta baixa per a la Consellaria a més de les huit vivendes repartides en dos plantes. Cada vivendes disposa de tres habitacions, dos quartos de bany, menjador i cuina.

Segons la proposta de bases reguladores per a l’adjudicació de l’obra que l’alcade va traslladar al plenari, es baremaran la millora del preu de venda al públic de la vivenda final, el compromís de contractar mà d’obra en situació d’atur, el compromís de subcontractar empreses o autònoms del municipi i les millores que oferisquen els constructors; criteris automàtics, és a dir, objectius i quantificables.

Al mateix plenari, l’alcaldia va sotmetre a votació una proposta de bases reguladores per a la realització del futur sorteig entre els aspirants a l’adquisició de la vivenda.

L’alcalde va mostrar la seua satisfacció després de tants entrebancs i retards per què este era un projecte que formava part del seu programa electoral.