Banda 4G

Informació de com gestionar les incidències en la recepció del senyal TDT