XERESA DISPOSA D’UN ESTUDI SOBRE L’IMPACTE ACÚSTIC.

L’estudi ha estat realitat gràcies a un conveni de col•laboració entre l’Ajuntament i la Universitat Politècnica de València.

El treball se centra de forma especial en els sorolls que origina el trànsit, tant de l’AP7 com de la N332 ( futura A38 ).
El projecte que contempla des de mapes de soroll amb les seues mesures fins a una enquesta entre veïns. L’enquesta s’ha realitzat diferenciant entre residents d’habitatges de distintes altures, edat i sexe. L’estudi planteja la problemàtica de les vies dos vies de comunicació que són la N332 i l’AP7 proposant un control de les velocitats i la creació de barreres acústiques, tot i que destaca que actualment Xeresa es troba dins dels paràmetres legals fixats per l'administració autonòmica. És a dir, el sorroll és inferior a 55 db en zona residencial. Cal destacar que estes mesures s'han pres en període estival; a diferents horaris, tant de nit com de dia en període de màxima exposició acústica.

Este treball és el primer resultat del conveni de col•laboració entre el Campus de Gandia i ll’Ajuntament signat l’any 2009 i ha servit com a projecte final de carrera per a l’autora. Col•laboracions com esta responen al compromís electoral del Bloc de facilitar als estudiants per que puguen realitzar pràctiques i projectes beneficiosos per al municipi. Des de l’alcaldia de Xeresa es considera que en un moment en que l’empresa privada pot estar desmotivada, la iniciativa pública ha de respondre amb iniciatives que com aquesta i perquè la formació i la investigació són claus per canviar el model econòmic i eixir de la crisi.
De fet, per a enguany l’Ajuntament té previst un treball similar per estudiar les possibilitats turístiques de la marjal amb la creació d’una nova ruta turística.

L’estudi d’avaluació està disponible per a poder ser consultat per als veïns del municipi, les empreses locals i aquelles que puguen estar interessades en el municipi en les dependències municipals.