XERESA APROVA PER UNANIMITAT LES NOVES ORDENANCES FISCALS.

 

El nou govern de Xeresa va aprovar anit la modificació de 7 ordenances reguladores fiscals amb el vot favorable del PSOE i de dos regidors del PP ( un dels regidors del PP i el representant de VIPX no acudiren al plenari ).

Amb la nova ordenança de l’IBI ( impost de béns immobles ), Xeresa aplicarà el tipus de gravàmen màxim ( 1,3 % ) per a l’autopista AP7 tal com feren els altres municipis l’any passat i l’anterior alcaldia es va negar, l’exenció per a immobles d’entitats sense ànim de lucre i millorarà les bonificacions a famílies nombroses.

Pel que fa a l’ICIO ( impost de construccions instal·lacions i obres ) l’ordenança s’adapta a la nova legislació i es crea un tipus per a construccions i edificacions legals en sòl no urbanitzable que fins ara no en tenien.

En l’IAE ( Impost d’Activitats Econòmiques ) era més alt en els casc urbà que en els polígons, situació que a partir d’ara s’inverteix.

En l’IVTM ( Impost de transmissió de valors patrimonials ) es bonifiquen les transmissions per herència mentre que es graven les vendes d’adquisicions recents o noves construccions.

L’ordenança de guals suposa un canvi de dalt a baix. S’introdueix la possibilitat de pagar entrada de vehicles sense gual; reserva d’aparcament amb gual; guals temporals per a tractors agrícoles i comerços; especifica com podran modificar-se els rastell  per obtindre el gual a partir del 31/12/2008 i regula tota la tramitació.

Per altra banda l’ordenança que regula els preus de l’ Escoleta Infantil va ser també aprovada per unanimitat. L’actual govern municipal ha représ el procés de convertir la guarderia en Centre Educatiu ( Escoleta ) abandonat durant la darrera alcaldia, ha posat en marxa el menjador escolar i ha millorat el cost per als pares. El regidor d’educació Vicent Bou va explicar al plenari que “tot i això es mantindrà el preu de l’any passat, es cobrarà la matrícula una vegada soles com cal i no cada any com feia el PP i s’han millorat les bonificacions”.