LA URBANITZACIÓ “BALCÓN AL MAR” A PUNT DE REPRENDRE’S.

L’Ajuntament de Xeresa imposa condicions al programa del nou urbanitzador.

La Urbanitzadora Maisongestion, SL va obtenir la condició d’agent urbanitzador en octubre de 2014. Este canvi es va produir mitjançant la compra de la urbanització en el procediment de liquidació concursal ja que en 2010 l’empresa KeyVil V, SL es va declarar voluntàriament en concurs de creditors.

Després de diverses reunions amb el govern municipal de Xeresa, tècnics i jurídics municipals, la mercantil ja ha presentat una modificació del programa que contempla bàsicament quatre aspectes que responen a una necessitat de la mercantil i a diverses exigències de l’ajuntament.

Per una banda l’empresa demana establir nous terminis per a l’execució de la urbanització; subdividint-ho en tres fases. Esta possibilitat de “fasejar” l’obra, abans no estava contemplada en la LRAU ( Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística valenciana ) però sí en l’actual LOTUP ( Llei del Territori i Urbanisme i Paisatge valenciana ).

En un segon lloc, l’empresa es compromet a donar al final de la primera fase 13.338m2 de parc públic de muntanya que passaran a ser propietat del municipi. Així en un període de tres anys es preveu que carrers i zones públiques de la zona estiguen en perfectes condicions i entregades a l’Ajuntament.

Un tercer condicionant és que l’empresa es faça càrrec del manteniment de zones públiques a mesura que la urbanització vaja desenvolupant-se. Des del govern municipal no volen trobar-se amb un increment de les despeses de manteniment.

En un segon bloc d’exigències de l’Ajuntament es contempla incloure el cànon necessari per a la construcció d’una nova connexió a la xarxa d’aigua potable. L’alcaldia vol, així, evitar que la posada en funcionament de la urbanització afecte negativament en la pressió de l’aigua en la resta de la població. També l’Ajuntament ha exigit l’adquisició per part de l’empresa de sol per a millorar la connexió de la xarxa viària pública. Tot plegat es tracta de modificacions que no superen el 10% del cost d’obra.

Estes noves condicions que responen a l’interès general i han estat imposades per l'actual govern municipal i modificaran el conveni inicial firmat al 2004 que no va preveure l’ impacte i necessitats reals de la urbanització en el cicle integral de l’aigua.

En la urbanització, actualment hi ha 80 habitatges finalitzats que estan revisant-se per deixar-lo en perfectes condicions per a la venda i un total de més de 90 habitatges en estructura que a mesura que avancen les vendes aniran acabant-se. La urbanització contempla la possibilitat de construir fins a 360 habitatges.