L’ALCALDE DE XERESA CONVOCA EN ASSEMBLEA ALS VEĪNS

Dissabte passat l’alcalde exposar les primeres gestions i els problemes que estaven trobant-se el nou equip de govern.

 Tomàs Ferrandis, va explicar la situació econòmica de l’Ajuntament, les primeres gestions del govern, els projectes previstos, la problemàtica existent per infraestructures con l’autovia o el gasoducte i l’inici de gestions per buscar solucions a les inundacions que pateixen les terres conreades de la marjal.

 

Respecte a la situació econòmica Ferrandis va aclarir que amb la privatització de l’aigua el govern del PP va cobrar anticipadament el cànon variable anual previst per a cada any durant els 25 de la concessió i també els 256.480 € que havien de destinar-se a inversions. Per tant l’import total que puja a 1.5 milió d’euros ha servit  per pagar factures pendents. Ni tant sols es va poder reduir l’endeutament dels  préstecs a llarg termini que té l’Ajuntament i que suposen uns 120.000 € anuals. Un endeutament que arriba al 96,6% del recursos ordinaris.

 

Referent a la gestió actual l’alcalde va destacar l’èxit d’haver aconseguit duplicar la capacitat del Col·legi Públic. El projecte que estava en marxa quan el Bloc va entrar a governar era de 6 grups de primària i 3 d’infantil. La primera gestió del govern municipal va ser aconseguir traure avant una duplicació de la capacitat del col·legi amb una línia més que des de fa setmanes està realitzant-se. Ara el col·legi  disposarà de 12 grups de primària i 6 d’infantil i està previst que en el curs 2008-2009 puguen iniciar-se les classes en el centre nou.

 

També l’homologació de la guarderia infantil com a Escoleta, o siga, com a centre educatiu s’ha tramitat en una aposta clara per la qualitat i poder obtindre més subvencions.

 

Ferrandis va explicar que per part del govern municipal s’estaven fent gestions amb els representants de Conselleria de Medi Ambient, aigua, urbanisme i habitatge per buscar solucions als problemes d’inundacions en la marjal. I va informar que hi hauria més reunions amb els propietaris en un futur per tractar el tema.

 

Respecte al nou traçat de l’autovia en que es convertirà la Nacional 332 des de Favara Gandia, l’alcalde del BLOC va aclarir que l’Ajuntament ha fet reunions amb els propietaris afectats i al mateix temps ha fet totes les reclamacions per que l’expropiació siga mínima. Després de les al·legacions presentades per l’Ajuntament l’alcalde es va reunir en la Demarcació de Carreteres i va poder constatar que el projecte incloïa millores per a evitar que l’autovia esdevinga una barrera front a les inundacions.

 Per altra banda Ferrandis va informar que l’empresa gasNatural va acceptar les al·legacions de l’alcalde i els propietaris afectats pel traçat inicial del gasoducte i està estudiant l’alternativa que des de l’Ajuntament de Xeresa se li va proposar.