XERESA APOSTA PEL MEDI-AMBIENT.

El govern del BLOC augmenta el reciclatge i el control d’aigües residuals.

L’Ajuntament de Xeresa va signar este estiu un conveni am b l’empresa SIGFITO per  a la recollida gratuïta dels envasos fitosanitaris provinents del camp.

Recentment l’empresa ha donat el vist–i-plau a les instal·lacions de l’Ajuntament posant-se en marxa la recollida.

Paral·lelament als tràmits l’ajuntament va instal·lar al terme municipal contenidors per arreplegar les botelles i garrafes de material de fumigar i herbicides que després són emmagatzemats provisionalment en un dipòsit municipal fins la recollida gratuïta per part de l’empresa.

 

Per altra banda el s’ha signat un segon s conveni amb l’empresa CENRESA ( Central de Residus Alimentaris ) per recollir l’oli de cuina usat i que serà recollit gratuïtament per destinar-lo a la fabricació de biodiesel. De moment s’han instal·lat dos contenidors, un en l’Ajuntamanet i l’altre al col·legi públic per conscienciar els més menuts de la importància del reciclatge.

L’usuari deurà dur l’oi en botelles de plàstic tapades  i abocar-lo al contenidor.

 

Estes mesures se sumen a un augment en la compra de contenidors de cartró i paper i vidre i la instal·lació de contenidors de piles en edificis públics.

 

Una altra gestió important ha estat el fet que l’EPSAR ( Entitat de Sanejament d’Aigües Residuals ) de la Conselleria d’Infraestructures i Transport haja tret a concurs les obres de millora de l’EDAR ( Estació Depuradora d’Aigües Residuals ) per incrementar el tractament de les aigües fecals.

D’igual manera, els expedients oberts per la Confederació Hidrogràfica el Xúquer sobre vessaments incontrolats d’aigües residuals estan resolent-se positivament. En estos moments dels quatre expedients oberts contra l’Ajuntament i que podien acabar en denuncies des dels 6000 € fins els 600.000, el govern municipal n’ha resolt tres i el darrer està en tràmit.