La justícia obliga a Xeresa a pagar 423.699,26 € del poliesportiu municipal.

Una part de les obres que corresponien al poliesportiu municipal i que foren finalitzades en la legislatura 2001-2003 van ser encomanades per l’anterior govern municipal verbalment, sense cap expedient de contractació ni disposar de cap previsió d’ingressos. En 2006 l’empresa va reclamar a l’Ajuntament dos vegades el pagament de l’obra i davant la negativa del govern del PP va interposar un contenciós administratiu contra l’Ajuntament. El jutjat del contenciós-administratiu núm.1 de València ha sentenciat obligant l’ajuntament al pagament de 342.094,85 més interessos. Un total de 423.699,26 € ( 70 milions i mig de pts ).

 

El jutjat ha assumit com a vàlida la xifra de 342.094, 85 € ( 57 milions de pts ) que reconeixia l’actual arquitecte municipal com a obra realitzada front als 712.640,79 € que reclamava inicialment l’empresa. En la legislatura passada el Bloc va criticar l’actitud de l’alcaldessa de no buscar cap solució ja que l’existència d’una obra realitzada era innegable i per la “doctrina de l’enriquiment injust” el constructor sempre havia de cobrar.  El contenciós administratiu només ha servit per retardar el pagament fins a esta legislatura i augmentar l’endeutament en sumar-se els interessos dos anys més.

Per al govern municipal – aleshores oposició- una vegada obtés l’informe municipal reconeguent l’obra per valor de 342.094,85 € en 2006 s’havia d’haver aprovat un reconeixement extrajudicial d’este import i haver-se acordat el seu pagament, independentment de que l’empresa haguera reclamat via contenciós un import superior. Però l’anterior govern del PP va retardar el pagament amb el contenciós fins esta legislatura a costa d’augmentar més el deute ja que si bé els interessos per demora es computen des de 2003, des de la interposició de la demanda es computen interessos sobre els interessos.

 L’actual govern ha signat un conveni amb l’empresa per fraccionar el pagament durant 5 anys. Les dos parts han arribat a un acord per no apel·lar la sentència i acceptar-la amb el compromís de pagar en un període de cinc anys.

Esta és la segona sentència judicial obligant al pagament de deutes milionaris de l’anterior etapa en el que portem de legislatura. En iniciar el nou govern del Bloc el seu mandat van rebre l’obligació de pagar 60.000 € del polígon de la Pelleria.

El govern estudiarà un nou refinançament del deute a llarg termini.