Xeresa reclama que el pla d’ocupaciķ del consell tinga āmbit municipal

L’alcalde proposa un canvi en les bases per a que cada Ajuntament subvencione només centres de treball del seu municipi. La proposta de Ferrandis obté el recolzament de tots els grup polítics de l’Ajuntament.

 

La polèmica que va crear la proposta de xeque-empleo de l’ajuntament de Gandia podria tornar a produir-se en plans com el Pla d’Ocupació del Consell. El pla preveu el finançament a tres bandes entre la Generalitat, Diputació i Ajuntaments per a la contractació de personal en empreses privades de l’àmbit provincial. 

Fins enguany, les polítiques actives en matèria d’ocupació de la Generalitat respectaven l’àmbit municipal tenint en comtpe criteris com la població o el nombre de parats de cada municipi i es destinaven a entitats públiques, principalment els Ajuntaments. 

Enguany, la Generalitat ha canviat la seua política i amb el Pla d’Ocupació es pretén destinar els diners públics a empreses privades. Este gir radical es veu agreujat per es produeix just després de les retallades en Pla d’Ocupació Jove, ENCORP, PAMER etc… que permetia la contractació de parats per a projectes d’interés general d’obres i serveis.

 

En la darrera reunió informativa organitzada per la Diputació de València, es va plantejar el dubte de si es podrien subvencionar llocs de treball en centres d’altres municipis. Els representants de la Diputació van deixar clar que no era l’esperit del pla però que les bases no ho impedien.

Ahir, al plenari de Xeresa, l’alcalde Tomàs Ferrandis, va presentar una moció demanant a la Diputació de València que les bases del pla siguen modificades per incloure una restricció en el sentit de que cada Ajuntament només puga subvencionar centres de treball del seu àmbit territorial independentment de la raó social de l’empresa.

La moció va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

 

Borsa de treball de l'Ajuntament. 

També al plenari, l'alcalde va donar compte dels decreta d'alcaldia aprovant noves incorporacions de parats a la borsa municipal creada per a reforç en els servicis municipals.

Gràcies a esta iniciativa finançada només per l'Ajuntament de Xeresa s'ha pogut fer 10 contractacions mensuals de veïns de Xeresa. Cal recordar qe els plans d'ocupació subvencionats per la Generalitat ( EPAMER, ENCORP, Ocupació jove... ) van ser suprimits per la Generalitat com a conseqüència del retall de 41 milions d'euros que l'Estat aportava al País Valencià per a polítiques d'ocupació i socials.