Renovació enllumenat públic

L’actuació en marxa contempla el canvi  de luminàries completes de mercuri per les de vapor de sodi per, així, adaptar-se al sistema de reducció de flux de doble nivell.

L’actual sistema és el convencional dels anys 70  i les tecnologies han evolucionat millorant el rendiment. Així es passa de làmpades de 55 lúmens/vat més de 90 lúmens/vat.

Conseqüentment pot arribar a aconseguir-ne un estalvi energètic aproximat de 30%.

Esta actuació és la continuació d’altres anteriors i afecta als 12 carrers que quedaven pendent.

 

Aquesta actuació es complementa amb la contractació mitjançant de Central de Compres de la Diputació dels subministrament elèctric per part de l’Ajuntament per intentar paliar l’efecte provocat en els arques municipals de l’ increment de preu de l’energia elèctrica dels darrers anys.

 

L’import total de la inversió és de 58.233,832 € dels quals 45.058 seran aportats per la Diputació de València dins del Pla Provincial d’Obres i Serveis i la resta seran aportats per l’Ajuntament.

En el procediment d’adjudicació de l’obra es va puntuar tant l’oferta econòmica, les millores com la incorporació de gent desocupada del municipi de tal forma que l’empresa adjudicatària va contractar un aturat de Xeresa durant un mes.